Een kleine greep uit de verschillende installaties waaraan Hobo Hydrauliek onderhoud en service verleent.

Onderhoud en reparaties aan bruggen en sluizen van een aantal provincies en gemeenten.